Rechten van het Kind

In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind hebben vakleerkrachten van Dynamic Activities een bijzonder project opgezet.

Project GEVEN

Door middel van dit project willen we Rotterdamse kinderen en jongeren bewust maken van de problemen die er in hun directe omgeving zijn.