Persoonlijke ontwikkeling

Doorstroomprogramma Create It!

Veel leerlingen ervaren problemen met de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Scholen zoeken naar mogelijkheden om hun leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Uit verschillende onderzoeken is de laatste jaren naar voren gekomen dat de aansluiting van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs niet optimaal is. Leerlingen ervaren aansluitingsproblemen op het gebied van onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische aanpak. Verbetering van de aansluiting staat daarom bij veel scholen op de agenda.

Create It is een doorstroomprogramma dat zich richt op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. Het veelzijdige programma is gericht op de ontwikkelingspunten van de leerlingen. Het programma spoort intrinsieke drijfveren aan, en sluit aan op de interesses en belevingswereld van de leerlingen. Leerlingen moeten niet, maar willen onderdeel zijn van de Create It-community. Create It! is maatwerk. Het doorstroomprogramma kan aangepast worden op de unieke leerbehoeftes, wensen en doelen van de leerlingen die deelnemen aan het programma. Samen met de school worden de specifieke doelen van Create It geformuleerd.

Create It heeft niet alleen oog voor de leerling. Het doorstroomprogramma heeft ook aandacht voor leerkrachten. Teach de teacher helpt leerkrachten te kijken naar wat hun leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn.

The best way to predict the future is to create it

Doelen:

Hoofddoel: Na Create It! stroomt de leerling met een 21st century competentieprofiel afgestemd op de vier pijlers volgens Monnink et. al., zelfredzaam en zelfverzekerd door naar het vervolgonderwijs.

Doel pijler 1: Nederlands: functionele taalvaardigheid: Na Create It! zijn de planningsvaardigheid en zelfstandigheid van de leerling binnen de vier taalmodaliteiten verbeterd, wat resulteert in betere functionele taalvaardigheden in het vervolgonderwijs gemeten met het portfolio.

Doel pijler 2: Een gedifferentieerd programma voor wiskunde: Na Create it! kent de leerling de abstracte en formele insteek van wiskundig onderwijs, wat resulteert in voldoende wiskundige opdrachtperceptie gemeten met het portfolio.

Doel pijler 3: Praktijknabije loopbaanoriëntatie en –begeleiding: Na Create it! stimuleert en daagt de leerling zijn/haar ontwikkeling uit met het toepassen van 21st Century vaardigheden en kennis, wat resulteert in persoonlijke en dynamische loopbaancompetenties binnen de globaliserende en digitaliserende arbeidsmarkt, gemeten met het portfolio.

Na Create it! herkent en coacht de docent individueel en in groepsverband ontwikkelpunten binnen de persoonlijke succesdeterminanten van leerlingen, wat resulteert in positieve bijdrage aan de loopbaancompetenties van leerlingen gemeten met een kwaliteitsmonitor.

Doel pijler 4: Ontwikkeling van algemene vaardigheden: Na Create It! kan de leerling ‘zelfstandig leren’, ‘samenwerken’, ‘presenteren’ en ‘abstract en kritisch denken’ wat resulteert in een verbetering van de belangrijkste algemene vaardigheden, gemeten met het portfolio.

Geschikt voor:

Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | MBO

Lessen

Speciaal voor het onderwijs hebben wij lesprogramma’s samengesteld in een doorlopende leerlijn. Dit is een ideale optie voor een periode of een geheel schooljaar waar we leerlingen plezierige en leerzame activiteiten aanbieden.

Direct aanvragen

Clinics & workshops

Onze clinics zijn er voor iedereen die net een beetje extra wil. Tijdens korte en bondige workshops van een dag of meerdere dagen, helpen we leerlingen en professionals die zichzelf willen ontwikkelen.

Direct aanvragen

Training

Voor vakprofessionals en ouders bieden we uitdagende trainingen op verschillende vlakken. Tijdens deze trainingen werken we aan ambitieuze doelen voor zelfontplooiing. Dat verschilt van teambuilding tot personeelstrainingen.

Direct aanvragen

Direct aanvragen

Vraag nu direct volledig vrijblijvend een les, clinic of training aan. Wij nemen contact met u op om er een exacte invulling aan te geven. Alles op maatwerk passend bij uw organisatie.

1. Contactgegevens
2. Informatie
Interesse in: