Cijfers en taal

Lessen Engels

Op televisie en internet. In muziek en videoclips. Bij games. Je leerlingen horen en zien overal Engels. Als zij daarmee goed uit de voeten kunnen, vergroten ze hun mogelijkheden. Nu meteen al, maar zeker ook in de toekomst. Tijdens de lessen Engels gaan we samen op een leuke manier praktisch aan de slag. Van kleuters tot pubers: voor iedere leeftijd bieden we lessen die ze aanspreken. Zo verbeteren ze spelenderwijs hun skills.

Lessen Engels: een mooie basis voor de toekomst

Engels wordt steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Je leerlingen kunnen er dus niet vroeg genoeg mee beginnen om zich deze taal eigen te maken. Door in te spelen op hun belevingswereld, maken we dat leuk. Het spreekt daarbij voor zich dat we daarbij voor kleuters van een andere leermethode gebruiken dan bij pubers. Alles is erop gericht dat ze kennismaken met de Engelse taal op een manier die hen aanspreekt. Die ze stimuleert méér te willen leren.
Wil je je leerlingen een extra boost geven, dan spreekt de leerkracht alleen Engels tijdens de lessen. Daarbij is het fijn om te weten dat dit altijd (near) native speakers zijn.

Afgestemd op jouw wensen en leerlingen

De methode die we gebruiken, hangt af van jouw wensen en voorkeuren. Zo werken we bijvoorbeeld met twee lesmethodes waarbij we de woordenschat en grammatica behandelen aan de hand van muziek. Van eenvoudige liedjes voor kleuters, tot videoclips van bekende artiesten. Dit spreekt ze aan, waardoor ze meer gemotiveerd zijn en sneller leren. Maar er zijn ook scholen die het prettiger vinden met een boek te werken. Dat kan natuurlijk ook. Door de theorie te combineren met oefeningen uit werkboeken, diverse spelvormen en rollenspellen zorgen we ook daarbij voor de nodige afwisseling én interactie. Binnen alle gehanteerde methodes is ruimte voor differentiatie.

Je leerlingen leren:

 • Gesproken Engels te begrijpen en daarop te reageren
 • Zich mondeling uit te drukken in het Engels en een gesprekje te voeren
 • Engels lezen en begrijpen
 • Woorden op te zoeken in een Engels woordenboek
 • In het Engels te schrijven
 • Hun sociale en communicatieve vaardigheden in te zetten
 • Meer over de Engelstalige cultuur

Doel lessen Engels

 • De passieve en actieve woordenschat van de Engelse taal vergroten
 • Informatie leren verwerven uit gesproken of geschreven teksten
 • Informatie leren/durven vragen of geven in het Engels
 • Woorden en uitdrukkingen leren schrijven
 • Een solide basis leggen voor de verdere Engelse taalontwikkeling
 • Een elementair basisinzicht in de Engelse grammatica verkrijgen

Doorlopende leerlijn

Deze lessen zijn geschikt voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Voor álle klassen. We hebben een standaard lesprogramma met doorlopende leerlijn, maar dat passen we volledig aan aan jouw wensen. Daarom gaan we altijd eerst samen om tafel zitten. En brengen we naast jouw wensen ook in kaart welke kennis er al is. En waaraan we nog moeten werken. Vervolgens ontwikkelen we een maatwerk lesprogramma, dat helemaal aansluit op de belevingswereld van jouw leerlingen.
Je kunt kiezen voor een blok van tien lessen of voor een compleet jaarprogramma voor de hele school, waarbij we de doorlopende leerlijn waarborgen. Ook alle tussenliggende varianten zijn mogelijk.

Wij regelen alles voor je!

 • De organisatie en coördinatie van de lessen
 • De ontwikkeling van uitdagende lesprogramma’s
 • Enthousiaste en gekwalificeerde (vak)leerkrachten
 • Extra begeleiding op individueel niveau of groepsniveau
 • Continuïteit: de lessen gaan altijd door
 • Constante kwaliteitsmonitoring

Meer weten?
Wil je meer weten over  deze lessen Engels? Neem contact met ons op. Dan beantwoorden we je vragen en bespreken we de mogelijkheden.

Geschikt voor:

Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | MBO | Instellingen

Lessen

Speciaal voor het onderwijs hebben wij lesprogramma’s samengesteld in een doorlopende leerlijn. Dit is een ideale optie voor een periode of een geheel schooljaar waar we leerlingen plezierige en leerzame activiteiten aanbieden.

Direct aanvragen

Clinics & workshops

Onze clinics zijn er voor iedereen die net een beetje extra wil. Tijdens korte en bondige workshops van een dag of meerdere dagen, helpen we leerlingen en professionals die zichzelf willen ontwikkelen.

Direct aanvragen

Direct aanvragen

Vraag nu direct volledig vrijblijvend een les, clinic of training aan. We nemen contact met je op om er een exacte invulling aan te geven. Alles is maatwerk: zo weet je zeker dat het past bij jouw organisatie.

1. Contactgegevens
2. Informatie
Interesse in: