Blog
Blog

7 redenen om een vakantieschool te organiseren. Juist nu

Door de coronacrisis waren de afgelopen maanden voor iedereen heftig. Ook voor basisschoolkinderen. School, samen spelen, sport: op wat digitale contacten na stond vrijwel alles ‘on hold’. Dat heeft een behoorlijke impact, in sociaal en in educatief opzicht. Want ondanks alle inzet en inspanningen van scholen, heeft een deel van de kinderen een leerachterstand opgelopen. Met een vakantieschool biedt u hen én uw school kansen. Juist nu.

7 redenen om juist nu een vakantieschool te organiseren

  1. Aandacht voor individuele leerlingen

Door de kleinschaligheid en opzet van de vakantieschool is er volop tijd en aandacht voor individuele leerlingen. Bij aanvang kijken we waar alle leerlingen nu staan, wat de cognitieve en gedragsmatige knelpunten zijn en waar we naartoe willen. Daar sturen we op. Na afloop volgt een overdracht per leerling en een algehele evaluatie van de vakantieschool.

  1. Vaardigheden ontwikkelen

Een veilige en uitdagende omgeving is een voorwaarde voor groei. Onze (vak)leerkrachten verbinden en bieden leerlingen zo de sociaal-emotionele basis die nodig is om tot resultaten te komen. Als daaraan behoefte is, trainen we ook sociale vaardigheden met de kinderen, zodat zij zich op alle vlakken ontwikkelen.

  1. Achterstanden wegwerken

Tijdens de zomerschool biedt u kinderen een vertrouwde plek, waar ze samen met anderen achterstanden inhalen. Maar ook voor leerlingen die er goed voor staan, komen met plezier naar school. Dat blijkt wel uit de reactie van een leerling uit groep 5: ‘Ik wil altijd naar de zomerschool, ik wil geen weekend!’

  1. Doelen bereiken

Met de vakantieschool werkt u aan de doelen van uw school. Wij ontwikkelen een plan op maat. Met een thema, als u dat wil. Concreet, praktisch en effectief. Zo werken we direct aan resultaat. De lesstof van de school vormt het uitgangspunt. Eventueel ontwikkelen we aanvullend eigen lesprogramma’s.

  1. Leeropbrengsten verduurzamen

Leerlingen werken altijd in kleine groepen aan hun leerdoelen. Hierdoor krijgen ze veel persoonlijke aandacht en is het effect van de vakantieschool groot. Aandacht voor executieve functies en studievaardigheden borgt hogere en duurzame leeropbrengsten.

  1. Samen leuke dingen doen

Leerlingen hebben op de vakantieschool eindelijk weer de mogelijkheid vrienden en andere kinderen te ontmoeten. Na al dat thuiszitten, is zelfs samen leren weer leuk. En natuurlijk is er alle ruimte om ook samen te spelen en samen leuke dingen te doen. Daarmee behoort alle verveling van de afgelopen weken definitief tot het verleden.

  1. Bezorg kinderen een zomer om nooit te vergeten

Veel gezinnen zullen dit jaar niet op vakantie gaan. Gun uw leerlingen een zomer om nooit te vergeten. Want ja: ’s ochtends zijn ze met schoolwerk bezig. Maar ’s middags worden ze beloond voor hun harde werk en is het tijd voor ontspanning. Voor sport en creatieve activiteiten. Samen plezier maken: dat staat voorop.

Wilt u een vakantieschool organiseren?

Wilt u dit jaar een vakantieschool aanbieden of hebt u vragen over de organisatie van een vakantieschool? Dynamic Activities helpt u graag verder: neem contact op. Als u wil, neemt onze vakantieschoolcoördinator u de volledige organisatie uit handen. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor school en ouders, regelt (vak)leerkrachten en bewaakt de kwaliteit en het naleven van alle afspraken. Zo realiseert u heel eenvoudig een vakantieschool, die uw school en uw leerlingen kansen biedt. Juist nu.