Blog
Nieuws

Burgerschapsvorming op school: hoe heb jij dat geregeld?

Burgerschapsvorming op school was al wettelijk verplicht, maar vanaf 1 augustus jl. is deze wet verder aangescherpt. Leerlingen moeten tijdens de lessen kennis vergaren over en respect krijgen voor de basiswaarden van onze democratische rechtstaat. Maar hoe geef je daar concreet invulling aan op school?

Burgerschapsvorming op school is een must

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media benoemt in een nieuwsbericht van de Rijksoverheid hoe belangrijk het is om actief deel te nemen aan onze maatschappij. En om dat vooral op een respectvolle manier te doen. Daarom heeft hij de verplichting voor scholen om burgerschapsvorming aan te bieden, verder aangescherpt.

Wat moet er aan bod komen?

Kinderen moeten leren waar termen als gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit voor staan. Hoe deze termen in onze samenleving én op school tot uiting komen. Daarnaast moeten kinderen op school hun vaardigheden kunnen oefenen die nodig zijn om in de toekomst actief te participeren in onze maatschappij. Dat betekent dat ze naar elkaar moeten leren luisteren en dat ze op een respectvolle manier moeten leren te reageren op hun medeleerlingen.

Een compleet lespakket met doorlopende leerlijn

Maar hoe pak je dat precies aan? Hoe zorg je als school dat je aan deze wet voldoet? We helpen je daar graag bij. Er ligt een standaard lesprogramma Burgerschapsvorming op school voor je klaar, mét een doorlopende leerlijn. Mocht je dat willen, dan wordt het programma helemaal aangepast aan de speerpunten en wensen van jouw school. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een blok van tien lessen of voor een compleet jaarprogramma voor de hele school. Daarbij waarborgen we natuurlijk de doorlopende leerlijn. Ook alle tussenliggende varianten zijn mogelijk. We denken graag met je mee!

Wat komt er aan bod en zijn de lesdoelen bij Burgerschapsvorming op school?

Voorbeelden van de inhoud van de lessen

  • Leerlingen leren welke vragen ze kunnen stellen om iemand beter te leren kennen en interviewen vervolgens hun medeleerlingen. Wat vinden leerlingen zélf belangrijk?
  • Welke kwaliteiten hebben de leerlingen zelf? En welke kwaliteiten zien ze bij anderen? Waarom is dat zo?
  • Leerlingen organiseren een speurtocht en ervaren zo wat daar al dan niet leuk aan is. Het laat ze ook zien welke vaardigheden ze (nog niet) beheersen.
  • Met het spel Terra Nova creëren leerlingen een minisamenleving op een onbewoond eiland, die ze zelf moeten besturen. Daarbij worden ze geconfronteerd met morele dilemma’s, waarvoor ze – met respect voor de meningen van anderen – oplossingen moeten bedenken.
  • Aan de hand van het leerwerkboek Kies 1 komen onderwerpen als kiezen, samenleving, politiek, geld, media, gezondheid, relaties & seks aan bod.

Het doel van Burgerschapsvorming op school

De samenleving: dat is iedereen, vinden wij. Samen zijn én maken we de samenleving tot wat die is. Tijdens de lessen burgerschapsvorming werken we daarom aan bewustwording, vaardigheden en houding. Zodat leerlingen voortaan actief mee kunnen doen in de maatschappij en daar zelf een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Ik wil Burgerschapsvorming op mijn school!