Nieuws

Children’s Zone – het succes van de dagprogrammering bij CBS De Sleutel

5 november 2020

Basisschool De Sleutel is één van de Children’s Zone scholen in Rotterdam, waar kinderen in het kader van de dagprogrammering tien uur extra les per week krijgen. Het doel is om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen en hun prestaties zo te verbeteren. Maar hoe geef je als school invulling aan die dagprogrammering?

Children’s Zone school

‘Ik ben er een groot voorstander van dat kinderen extra uren krijgen op school’, vertelt directeur Theo Bosgieter van CBS De Sleutel. ‘Hoe meer tijd ze hebben om te oefenen, hoe meer tijd ze hebben om te leren. Ik ben dus blij met de tien uur extra lestijd die we als Children’s Zone school kunnen bieden. Bij De Sleutel eindigen de normale lessen altijd om half drie. De resterende vijf kwartier bieden we de aanvullende dagprogrammering.’ Onder de reguliere schooltijd werken we aan aan sociaal emotionele vaardigheden en intensiveren we op het gebied van taal en rekenen als onderdeel van de dagprogrammering.

Dagprogrammering

De activiteiten die in de dagprogrammering worden aangeboden, hebben altijd als doel dat de kinderen er iets nieuws van leren, dat de taal- en rekenachterstanden in de Rotterdams Children’s Zone wijken afnemen en dat ze vaardigheden leren die hen verder helpen in deze 21ste eeuw. Elke dag kiezen de kinderen uit vier tot vijf verschillende activiteiten. De invulling is heel divers. Techniek, proefjes doen, breakdance, woordkunstenaar, boekenclub, beeldende vorming… Doordat kinderen op een leuke manier iets leren en hun talenten ontwikkelen, slaat dat aan: op De Sleutel neemt 90 tot 95% van de kinderen deel aan de verlengde leertijd. Maar hoe zorg je dat die lessen ook echt meerwaarde bieden?

Geen omkijken naar

Er is van tevoren goed geïnventariseerd waar er behoefte aan was. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben daar een inbreng in gehad. Gekoppeld aan de doelen van de directie heeft dit inhoudelijk een helder plan opgeleverd voor de invulling van de verlengde leertijd. Een van de wensen van de directie was totale ontzorging.  ‘Vroeger regelden we zelf de vakleerkrachten voor bijvoorbeeld drama of handenarbeid’, aldus Bosgieter. ‘Als er dan iemand ziek was, hadden we een probleem. Ook als er ruzie was geweest in de klas en de vakleerkracht ging meteen na de les weg, moesten wij daar als directie mee aan de slag.’ Inmiddels ligt de coördinatie van de dagprogrammering volledig in handen van Dynamic Activities. ‘Wij hebben naar het hele proces geen omkijken meer.’

Kwaliteit

‘Het is vooral belangrijk om van tevoren duidelijke afspraken te maken’, weet Bosgieter. ‘Wij hebben de kwaliteitskaart van onze school naast die van Dynamic Activities gelegd, zodat duidelijk was waar we over praatten en we eenzelfde beeld en verwachtingen hadden. Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen hun coördinator, Patricia, bij ons op locatie te laten werken. Doordat ze hier elke dag is, zijn de lijnen kort en weet ze precies wat er speelt.’

Passend lesprogramma

‘Het is fijn dat ik hier op school werk’, vindt ook Patricia. ‘Iedereen kent mij en ik ken iedereen. Samen met de directie, groepsleerkrachten en intern begeleiders bespreken we waar behoefte aan is en bepalen we welke activiteiten we aanbieden. De inhoud is dus altijd passend bij de school, de gebruikte methodiek en de problematiek. Zo bieden we bijvoorbeeld een activiteit ritmisch rekenen: een combinatie van muziek en rekenen. Groepsleerkrachten koppelen rechtstreeks aan me terug waar kinderen moeite mee hebben en welke onderdelen van rekenen nog wat extra aandacht nodig hebben. Dat verwerken we dan in het programma. Door met de behoeften van de school en de kinderen mee te bewegen, bereiken we samen het beste resultaat.’

Korte lijnen met groepsleerkrachten

‘Het contact met de groepsleerkrachten zorgt er ook voor dat ik het al snel hoor als kinderen op een bepaald vlak problemen hebben. In overleg benader ik die kinderen actief. Ik stimuleer ze om zich in te schrijven voor een activiteit die hen verder helpt. Dat kan bijvoorbeeld om de boekenclub gaan voor iemand met een taalachterstand of ritmisch rekenen voor iemand die rekenen lastig vindt. Natuurlijk neem ik in zulke gevallen ook contact op met de ouders. Zo helpen we kinderen heel gericht om hun talenten te ontwikkelen.’

Op zoek naar invulling van de dagprogrammering?

Heeft jouw school hulp nodig bij de organisatie of invulling van de verlengde leertijd? Wij helpen jou graag met een plan op maat die past bij de wensen en doelen van jouw school. En richt jij je liever op je primaire taken? Dan staan onze coördinatoren voor je klaar.

Bel voor meer informatie of maak een afspraak.