Blog
Nieuws

Leerlingen basisschool De Catamaran naar meivakantieschool

De overheid zet alles op alles om de achterstand die sommige leerlingen door coronamaatregelen hebben opgelopen, in te perken. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar om een vakantieschool te organiseren. Kinderen komen dan tijdens de vakantie een paar dagen naar school om gericht hun kennis bij te spijkeren. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe pakt een school zoiets aan? En zitten kinderen daar wel op te wachten? Op de Rotterdamse basisschool De Catamaran volgden 225 leerlingen de meivakantieschool. Vrijwillig. Selma Stolk, coördinator Verlengd Dag-Arrangement (VDA) van de school, vertelt.

Talenten ontwikkelen

‘Op De Catamaran blijven kinderen normaal elke dag wat langer op school en krijgen ze extra leerstof en activiteiten aangeboden. Onze leerlingen zitten vaak niet op een sportvereniging of club, dus bieden wij ze zo de kans om hun talenten te ontwikkelen. Helaas is die verlengde leertijd er de afgelopen tijd door corona bij ingeschoten, want we wilden zo min mogelijk externen op school hebben. Maar door de kinderen per groepje in een ‘bubbel’ te plaatsen, zagen we wel mogelijkheden voor een vakantieschool. Die hebben we afgelopen meivakantie georganiseerd.’

Meivakantieschool om terugval te voorkomen

‘Als we naar de resultaten van de laatste toetsen kijken, lijken de achterstanden bij ons op school wel wat mee te vallen,’ weet Selma. ‘Toch merken we dat als kinderen tijdens de vakantie niet lezen, er een terugval is. Voor rekenen en schrijven geldt hetzelfde. Dat was dan ook het doel van onze vakantieschool: lesstof herhalen, zodat die goed beklijft en leerlingen na de vakantie meteen de draad weer kunnen oppakken.
‘Ik heb alle leerkrachten gevraagd welke leerstof op het gebied van taal, spelling en rekenen extra aandacht nodig had. Die informatie heb ik, samen met onze methodes en materialen, overgedragen aan Dynamic Activities. Zij zijn al jaren onze partner om de verlengde leertijd inhoud te geven en hebben nu ook de vakantieschool op touw gezet. Ze ontwikkelden gerichte lesprogramma’s, regelden de leerkrachten en hadden de dagelijkse leiding.’

Leerzaam en leuk

‘Uiteindelijk deden zo’n 225 kinderen mee: een derde van ons totale aantal leerlingen. Dat ging helemaal op vrijwillige basis. Zij gingen in groepjes van twaalf tot vijftien leerlingen per leerjaar aan de slag, zodat ze écht extra aandacht kregen.
‘’s Morgens hadden ze les in taal en rekenen. Ik ben een paar keer op school langs geweest en er werd op een leuke manier serieus gewerkt. Door de kleine groepen, andere leerkrachten en lesmethodes, voelde het toch anders voor de leerlingen. ’s Middags was er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals knutselen over een thema uit de kinderencyclopedie, een tekening maken bij een verhaal dat werd voorgelezen, een muurkrant maken of rekenbingo spelen. Zo waren ze bezig met het verwerken van de lesstof die ze eerder hadden behandeld.’

De meivakantieschool mag wel langer duren

‘Wij hebben de vakantieschool als heel positief ervaren: het is goed dat de kinderen in zo’n langere vakantie even nuttig en leerzaam bezig zijn.’ Uit de evaluatie die de kinderen invulden blijkt dat ook zij enthousiast zijn: ‘De juffen hebben het leuk gemaakt voor ons.’ ‘Jammer dat het klaar is.’ En: ’De vakantieschool mag wel langer duren.’ De komende weken gaat De Catamaran de vakantieschool evalueren. Selma: ‘Wellicht dat er dan in de zomervakantie nog een vervolg komt.’

Zelf een vakantieschool inzetten?

Overweeg je zelf een zomerschool te organiseren? Of een vakantieschool in de herfst-, kerst- of meivakantie? Neem dan vooral contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden. We denken graag met je mee!