Blog
Blog

De vakantieschool: extra aandacht vermindert achterstanden

De vakantieschool is hét moment om leerlingen extra aandacht te geven en heel gericht te laten oefenen met onderwerpen die zij lastig vinden. Op de Wilhelminaschool hebben we de deelnemende kinderen door de goede overdracht van de eigen leerkrachten en de kleine groepjes flink kunnen bijspijkeren tijdens de herfstschool. En dat vonden ze nog leuk ook!

De vakantieschool is hét moment om leerlingen extra aandacht te geven en heel gericht te laten oefenen met onderwerpen die zij lastig vinden. Op de Wilhelminaschool hebben we de deelnemende kinderen door de goede overdracht van de eigen leerkrachten en de kleine groepjes flink kunnen bijspijkeren tijdens de herfstschool. En dat vonden ze nog leuk ook!

Lesstof aanpassen op vraag

De Wilhelminaschool wilde graag de achterstanden van sommige kinderen verminderen en heeft ons daarom gevraagd een vakantieschool te organiseren tijdens de herfstvakantie, voor leerlingen uit de groepen zes, zeven en acht. Daarbij was het heel fijn dat de groepsleerkrachten per leerling hadden benoemd waar ze nog moeite mee hadden. Zo konden onze leerkrachten hun lesstof helemaal aanpassen op de vraag en de kinderen op een aantal onderdelen individueel begeleiden.

Automatiseren rekenen

De nadruk lag tijdens de lessen op taal en rekenen, waarbij we steeds op zoek zijn gegaan naar een speelse benadering. Bij rekenen ging het daarbij veelal om het automatiseren van tafels, delen en klokkijken. Daarnaast hebben we in groep acht met een kassa geoefend met geld teruggeven. Kinderen die de stof al beheersten, maakten andere, uitdagendere opdrachten. Zij gingen bijvoorbeeld aan de slag met verhaalsommen.

Woordenschat

Voor taal werkten de kinderen aan een naamgedicht en een elfje. Toen gaandeweg bleek dat de leerlingen het woord handpalm niet kenden, hebben we extra aandacht besteed aan woordenschat en allerlei woorden geoefend die gerelateerd zijn aan de handen en armen. Ook kregen ze de tijd om een lekker plekje te zoeken in de teamkamer en daar een boek te lezen. In groep acht hebben we ons bovendien dagelijks beziggehouden met begrijpend lezen.

Samen sterk

Natuurlijk hebben de kinderen tussendoor ook gewoon lekker buiten gespeeld. Met danslinten bewegen op muziek was een hit: na de eerste keer vroegen ze of ze dit de volgende dag weer mochten doen. Ook speelden ze met een grote parachute en deden ze ritmeoefeningen. De opdrachten waren gericht op het thema ‘samen sterk’.

Enthousiaste, gemotiveerde kinderen

Nu vraag je je misschien af hoe kinderen het vinden om in hun vakantie naar school te gaan. We hebben ze dat zelf gevraagd. De reactie? Ze vonden het superleuk. Veel kinderen gaven zelfs aan dat ze in de kerstvakantie weer naar school wilden. Het enige minpuntje dat ze benoemden: vroeg opstaan! We merken deze positieve houding ook tijdens de lessen. De sfeer was goed en de kinderen waren lief en gemotiveerd. Ze luisterden echt en hadden zin om te werken.

Ook leerlingen bijspijkeren?

De vakantiescholen die we bieden, zijn altijd maatwerk. Want juist door samen met de school te kijken wat kinderen nodig hebben, vergroten we de opbrengst en verminderen we achterstanden. De Wilhelminaschool koos er bewust voor de middagen vrij te geven, maar vaak komen de kinderen tijdens de vakantieschool de hele dag naar school. ’s Ochtends werken ze dan aan taal en rekenen en ’s middags doen ze allerlei leuke, creatieve dingen. Gewoon: lekker ontspannen. Alles is mogelijk.

Wil jij je leerlingen ook bijspijkeren en een vakantieschool organiseren op jouw school? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.