Blog

Een dag uit het leven van een coördinator leertijduitbreiding

25 mei 2020

Op diverse basisscholen krijgen kinderen verlengde leertijd aangeboden. In deze extra lestijd volgen ze de meest uiteenlopende activiteiten. Zo ontdekken zij hun talenten en kunnen ze die verder ontwikkelen. Maar het vraagt nogal wat van scholen, om die leertijduitbreiding in te vullen en te regelen. De coördinatoren van Dynamic Activities helpen je graag en nemen je al het werk uit handen. Dat doen ze vanuit kantoor of, zoals bijvoorbeeld Patricia van Beek – Vleugel, op school. Hier lees je hoe haar werkdagen eruit zien.

Coördinator leertijduitbreiding: op kantoor of op jouw locatie

In de extra leertijd bieden scholen activiteiten aan die leerlingen verder helpen en die leerachterstanden verminderen. Het aantal uur varieert van twee uur extra les per week, tot tien uur op Children’s Zone scholen. Dynamic Activities biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om de daaruit voortvloeiende verhoogde werkdruk te verlagen: passende lesprogramma’s, vakleerkrachten, materialen, lokalen, vervanging bij ziekte én een coördinator die dit allemaal voor je regelt. Negen van de tien keer werkt zo’n coördinator vanuit kantoor: lees het verhaal van Bo de With maar. Je kunt echter ook kiezen voor een coördinator op je eigen locatie. Zoals Patricia, die coördinator leertijduitbreiding is op CBS De Sleutel in Rotterdam en daar ook de tussenschoolse opvang verzorgt.

Dit doet een interne coördinator leertijduitbreiding

8.30 – 11.00 uur – Koffiemoment of kantoor

‘Als schoolcoördinator ben ik in de ochtenden afwisselend op school of op het kantoor van Dynamic Activities. Voor de start van nieuwe activiteiten sluit ik me op maandagochtend aan bij het koffiemoment in de ouderkamer of op dinsdagmiddag tussen 12.00 en 14.30 uur bij de Nederlandse les die ouders van leerlingen volgen op school. Ik overleg dan met ouders over hun wensen voor nieuwe activiteiten, geef toelichting over goede activiteiten voor hun kinderen of help ze met het inschrijven voor de naschoolse activiteiten.
De overige ochtenden werk ik op kantoor aan het opstellen van een lesprogramma, dat past bij de school, de gebruikte methodiek en de problematiek.’

11.00 uur – Overleg

‘Normaal start ik m’n dagen om elf uur op school, maar een keer per week begin ik een uur eerder. Dan heb ik overleg met de directie. We hebben het bijvoorbeeld over hun wensen qua activiteiten, over dingen die zijn voorgevallen of over de kwaliteit. Met die input ga ik dan op een ander moment aan de slag.’

11.15 uur – Opstarten met vakleerkrachten

‘Om kwart over elf komen de vakleerkrachten binnen: dan hebben we altijd een gezamenlijk opstartmoment. Natuurlijk praat ik ze bij over problemen, zieken, lokaalwisselingen en andere zaken die spelen, maar het is ook een mooi moment om elkaar te leren kennen.’

11.30 – 13.00 uur – Tussenschoolse opvang

‘Tussen half twaalf en één begeleiden de vakleerkrachten de tussenschoolse opvang. Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie. Het eerste kwartier eten de kinderen een boterham in hun lokaal, daarna gaan ze buitenspelen. Dat doen ze onder begeleiding van vaste vakleerkrachten, die de kinderen echt kennen. Zij houden toezicht, bedenken en begeleiden spelletjes en bezigheden en lossen bijvoorbeeld ook ruzies op. Tenzij het echt erg is, want dan spring ik bij. Is er een keer iemand ziek of te laat, dan regel ik vervanging of val ik zelf in. De school hoeft daar helemaal niet over na te denken. Ik ga sowieso graag tijdens de pauzes even naar buiten. Dat zijn de momenten dat je echt even contact hebt met de kinderen: dat is zo belangrijk. Zo weet je wat er bij ze speelt.’

13.00 – 13.30 uur – Overleg vakleerkrachten

‘Dit half uurtje gebruik ik om (nieuwe) vakleerkrachten te spreken. Het is belangrijk om te horen hoe het gaat. Met henzelf, met de voortgang van de lessen en de omgang met de kinderen. Ik informeer ze over lopende zaken en we bespreken hun kwaliteiten en die van hun lessen.’

13.30 – 14.30 uur – Intensivering

‘Vanaf half twee vindt er één tot twee keer per week intensivering plaats in de klas. Leerlingen die niet zo goed meekomen krijgen dan extra aandacht, zodat hun leerresultaten verbeteren. Ook hierbij spelen de vakleerkrachten een rol. Soms nemen ze een deel van de kinderen mee om buiten te spelen, zodat de eigen groepsleerkracht meer aandacht heeft voor een klein groepje kinderen. Soms helpen ze individuele leerlingen met leesopdrachten op de computer, zodat we de school helpen met het inzichtelijk krijgen welke kinderen dyslectisch zijn. Of ze geven leerlingen extra begeleiding en uitleg met taal en rekenen. Zo helpen ze kinderen heel gericht op gebieden waar ze minder goed in zijn.’

14.30 – 15.45 uur – Verlengde leertijd

‘Om half drie zijn de normale lessen afgelopen en begint de verlengde leertijd. Zo’n 90 – 95% van de leerlingen doet hieraan mee. Het is mijn taak om de activiteiten te organiseren en coördineren, de juiste vakleerkrachten aan te stellen, te zorgen voor vervanging als dat nodig is, de deelnemerslijsten actueel te houden, de lokalen te regelen en te zorgen dat alle kinderen worden opgevangen. De bovenbouwleerlingen moeten bijvoorbeeld naar een andere locatie. Ik zorg dat ze daar veilig komen. Als blijkt dat leerlingen om wat voor een reden dan ook niet meewerken of gedemotiveerd zijn, ben ik degene die het gesprek met ze aangaat, die eventueel straf geeft of de ouders benadert.

‘Terwijl de activiteiten plaatsvinden, monitor ik de kwaliteiten van de vakleerkrachten en de kwaliteit van de lessen.’

Coördinator leertijduitbreiding: ook voor extra ondersteuning

‘Als de school wil, kunnen we ze ook extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij een studiedag, maar ook bij de eindmusical, schoolreisjes, koningsspelen of het schoolkamp. Zo zijn ze ook minder afhankelijk van ouderparticipatie. Daarnaast kunnen we invulling geven aan de programmering van studiedagen of een teambuildingsuitje. We denken mee, vullen het in en zorgen voor kundige projectleider en gedreven vakdocenten.’

Wil jij de werkdruk op jouw school verlagen en overweeg je een coördinator leertijduitbreiding in te schakelen? Neem vrijblijvend contact op, dan vertellen we je precies hoe het in z’n werk gaat.