Blog
Nieuws

Effectieve interventies onderwijs: zo realiseer je de beste toekomst voor álle kinderen en jongeren

Ieder kind en iedere jongere verdient het om zich optimaal te ontplooien. Ongeacht afkomst of situatie. Om jouw leerlingen te ondersteunen en achterstanden terug te dringen, ontwikkelde het Ministerie van OCW daarom een menukaart met effectieve interventies voor het onderwijs. Wil je die concretiseren? Dan kun je daarbij gebruikmaken van de jarenlange expertise en het uitgebreide aanbod van Dynamic Activities. Zo maken we samen het verschil en creëren we gelijke kansen voor iedereen.

Download de overzichtelijke menukaart van Dynamic Activities met concrete effectieve interventies voor het onderwijs

Download menukaart interventies

Zo maak je de interventies concreet

Hieronder vind je de diverse interventies OCW op een rij. Daaronder staan de mogelijkheden om er samen met Dynamic Activities concreet invulling aan te geven. Omdat alle interventies het meeste effect sorteren als ze volledig worden afgestemd op de doelen van de school én de (individuele) behoeften van jouw leerlingen, gaan we altijd eerst samen om tafel zitten. Daarna ontwikkelen we een lesprogramma dat helemaal is toegespitst op jouw school. Zo weet je zeker dat jouw leerlingen er het meeste profijt van hebben. En als je wil, nemen wij de volledige organisatie, coördinatie, kwaliteitsmonitoring en evaluatie op ons. Dan houd jij je handen vrij voor de dagelijkse gang van zaken.

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om kennis en vaardigheden van groepen leerlingen bij te spijkeren

Uitbreiding onderwijs

Verlengde leertijd, met keuze uit de vele lessen, zoals health, new technology, persoonlijke ontwikkeling, kunst & cultuur, cijfers, taal en specials.

Zomer- of lentescholen

Een vakantieschool tijdens één van de schoolvakanties.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken.

Een-op-een-begeleiding 

Een-op-een leerlingbegeleiding door middel van tutoring.

Individuele instructie

Individuele opdrachten tijdens de dubbele dosis.

Instructie in kleine groepen

Dubbele dosis, door de inzet van preteaching en reteaching.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Lessen Persoonlijke Ontwikkeling, zoals mindfulness, deep listening en sociale vaardigheden, richten zich op innerlijk geluk en well being.

Sportieve activiteiten

Diverse lessen op het gebied van beweging, voeding en weerbaarheid. Bijvoorbeeld outdoor, judo en dans.

Cultuureducatie

Alle Kunst & Cultuurlessen dragen actief bij aan de ontwikkeling van de creativiteit, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Metacognitie en zelfregulerend leren

Het doorstroomprogramma helpt bij een succesvolle start, begeleiding en ontwikkeling van leerlingen in het vervolgonderwijs.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Onderwijsassistenten/instructeurs

Of het nu gaat om een basisschool of voortgezet onderwijs. Of om middelbaar of hoger beroepsonderwijs: we hebben een bevlogen team professionals voor je klaar staan. Als betrokken partner maken we samen écht het verschil voor leerlingen.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten, in combinatie met de interventies A tot en met E.

Digitale technologie

Lessen om essentiële 21st century skills te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld ICT & media wijsheid, programmeren & coderen en apps bouwen.

Samen sparren over de interventies?

Wil je een keer met ons sparren over de mogelijkheden om jouw leerlingen verder te  helpen? Zodat je ze alle kansen kunt geven om zich optimaal te ontwikkelen? Neem contact met ons op. Dan denken we met je mee!