Blog
Nieuws

Komen er extra leerkrachten uit Suriname!?

Iedereen binnen het primair onderwijs heeft ermee te maken: de tekorten aan leerkrachten. ‘We vroegen ons af welke creatieve mogelijkheden er waren om die tekorten tegen te gaan’, vertelt Harold Meulens, HR Manager bij Dynamic Activities. ‘Nu ziet het er naar uit dat er in het nieuwe schooljaar diverse extra leerkrachten uit Suriname in Nederland starten.’

Hoe kom je aan extra leerkrachten?

Dynamic Activities zet zich in voor een goede toekomst voor élk kind. Goed onderwijs is daarbij de basis. En voor goed onderwijs heb je weer voldoende én goed geschoolde leerkrachten nodig. Harold: ‘Voor ons was het vanzelfsprekend dat we op zoek zouden gaan naar oplossingen voor de lerarentekorten. Enerzijds kan dat door het onderwijs slim te organiseren, door te schuiven in de taken van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Daar helpen we scholen ook bij. Aan de andere kant zochten we creatieve mogelijkheden om meer leerkrachten voor de klas te krijgen.’

Lerarenoverschot

‘We kwamen er al snel op uit dat er in Suriname kansen lagen. Er is daar een overschot aan leerkrachten en ze zijn de Nederlandse taal machtig, waardoor ze meteen aan de slag kunnen. Met die gedachte in ons achterhoofd hebben we contact opgenomen met het schoolbestuur van PCBO en met Hogeschool InHolland. Daarna is het balletje gaan rollen. Samen zijn we gaan nadenken hoe we dit konden aanvliegen.’

Bijscholing bij Hogeschool InHolland

‘Helaas liggen er wel wat beren op de weg’, meldt Harold. ‘Zo volstaat het diploma van de Surinaamse lerarenopleiding niet: deze mensen moeten dus worden bijgeschoold. Samen met de Hogeschool hebben we daarom gekeken hoe we een leer/werktraject kunnen optuigen. Daarnaast krijgen leraren uit Suriname niet zomaar een werkvisum. Ze kunnen hier alleen op een studentenvisum naartoe komen. Dat is natuurlijk nogal wat: als je huis en haard achterlaat, terwijl je niet weet of je hier echt een nieuw bestaan kan opbouwen. Toch blijkt de animo enorm.’

Eerste lichting in september

‘In totaal waren er wel honderd Surinaamse leerkrachten die naar Nederland wilden komen. Een klein deel daarvan is nu bezig met de toelatingsexamens voor de Hogeschool. Als ze die goed afronden, kunnen we studentenvisa voor ze aanvragen en dan gaan zij in september al van start. Het streven is om te beginnen minstens één klas met vijftien leerlingen. En omdat zij een leren/werkentraject doorlopen, betekent dat ook dat we vanaf dat moment al wat verlichting kunnen bieden bij een aantal scholen binnen het primair onderwijs.’

Begeleiding en coaching

Dynamic Activities hield zich gedurende het traject actief bezig met de werving van leraren in Suriname en informeerde geïnteresseerden over de scholing, huisvesting en cultuur. Zo zetten deelnemers goed voorbereid de grote stap richting Nederland. Eenmaal hier begeleidt en coacht Dynamic Activities ze ook bij hun werk op school. Ze worden ‘street smart’ gemaakt en leren bijvoorbeeld werken met digiborden. Zo hebben zij een zachte landing in ons land en voor de klas en heeft de school er meteen een capabele leerkracht bij. En kunnen we samen werken aan de beste toekomst voor elk kind.

Een extra leerkracht nodig?

Zit jij op jouw school te springen om een extra leerkracht? Neem dan contact met ons op. We brengen de scholen en leerkrachten in kaart en gaan op zoek naar een goede match. En wie weet is dat wel met jouw school!