Blog
Nieuws

Extra subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Goed nieuws. Voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen die door corona achterstanden hebben opgelopen, is extra geld beschikbaar. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen vanaf 2 juni een subsidieaanvraag indienen, zodat zij deze kinderen extra kunnen ondersteunen. Zo helpt u uw leerlingen zich verder te ontwikkelen en verkleint u de kans op doublures: nu of volgend jaar.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Een deel van de schoolgaande kinderen heeft de afgelopen periode door de verplichte online lessen achterstanden opgelopen. Achterstanden die niet kunnen worden weggewerkt in de paar weken die resten tot de zomervakantie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is zich daarvan bewust en stelt € 244 miljoen beschikbaar om de gevolgen van het gemiste onderwijs zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het subsidiegeld is bedoeld voor scholen in primair en voortgezet onderwijs en speciaal (basis en voortgezet) onderwijs, maar ook voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. U bepaalt zelf welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan het programma. Het gaat er vooral om kinderen te bereiken die de afgelopen periode om wat voor een reden dan ook thuis niet (goed) konden werken. Kinderen die door corona leerachterstanden, ontwikkelachterstanden of studievertraging hebben opgelopen. Leerlingen zijn niet verplicht aan het programma deel te nemen.

Hoeveel subsidie kunt u verwachten?

Het Ministerie verstrekt € 900,- subsidie per leerling die (naar verwachting) deelneemt aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Er zijn wel maxima gesteld aan het aantal leerlingen dat per school mag deelnemen. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen in 2020 voor hooguit 10% van het aantal bekostigde leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven subsidie aanvragen. Heeft een basisschool een aantoonbare, positieve achterstandsscore in het kader van de bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding, dan mag voor maximaal 20% van het aantal bekostigde leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven subsidie worden aangevraagd. Middelbare scholen die in 2020 in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging uit de Regeling Leerplusarrangement VO, kunnen voor maximaal 20% van het aantal bekostigde leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven subsidie aanvragen.

Extra tijd om te leren

Natuurlijk lopen de gewone lessen gewoon door. Maar door extra onderwijstijd aan te bieden buiten het reguliere programma, ontstaan er volop mogelijkheden om kwetsbare leerlingen te ondersteunen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een vakantieschool te organiseren of lessen te geven in de weekenden of herfstvakantie. Daarnaast is verlengde leertijd een goede optie. In alle gevallen krijgen de leerlingen extra tijd om te leren en de kans op te klimmen naar het gewenste niveau.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

De gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s mogen lopen van de zomer 2020 tot de zomer van 2021. Afhankelijk van de periode waarin u ondersteuning wilt bieden, kunt u via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen subsidie aanvragen.

Eerste tijdvak
Programma’s van 1 juli tot en met 31 december 2020
Subsidie aanvragen van 2 juni tot en met 21 juni 2020

Tweede tijdvak
Programma’s van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021
Subsidie aanvragen van 18 augustus tot en met 15 september 2020

Derde tijdvak
Alleen als er nog geld beschikbaar is.
Subsidieaanvraag: najaar van 2020

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het een voorwaarde een lesprogramma van minstens dertig klokuren per tijdvak aan te bieden. De organisatie en coördinatie kunt u ook overlaten aan een externe partij, zodat u uw focus behoudt op de primaire processen. Hebt u nog vragen? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen over de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Maatwerk lesprogramma’s: wij regelen het voor u

Geeft u uw leerlingen nét dat extra steuntje in de rug? Dynamic Activities staat voor u klaar, om u te helpen met ondersteuningsprogramma’s die aan alle subsidie-eisen voldoen. Omdat iedere organisatie anders is, stellen we een maatwerkplan op, dat past bij de cultuur, visie, ambities en doelstellingen van uw organisatie. Wij helpen u graag met de invulling en coördinatie van extra, specifieke vakken, een vakantieschool, weekendschool, doorstroomprogramma of de verlengde leertijd. Neem contact op: dan bespreken we samen de mogelijkheden.