Blog
Nieuws

Herfstvakantieschool werkt op een leuke manier achterstanden weg

De achterstanden wegwerken die door corona zijn ontstaan. Dat was de reden waarom BS De Catamaran uit Rotterdam een herfstvakantieschool organiseerde. En terwijl ze zelf aan zo’n negen groepen kinderen dachten, bleek de animo zo groot dat er uiteindelijk twaalf groepen startten. Er werd hard gewerkt door de leerlingen én plezier gemaakt. ‘Kunnen we in de zomervakantie ook weer naar school?’

Herfstvakantieschool focust op taal en rekenen

‘Net als bij de meeste vakantiescholen lag de focus ook dit keer vooral op lezen, taal en rekenen’, vertelt Natasa Todorovic, die vanuit Dynamic Activities verantwoordelijk was voor de organisatie en coördinatie. ‘Daarnaast speelden ook sociale vaardigheden een belangrijke rol.

Groepsoverdracht voor maatwerk lesprogramma

‘De groepsleerkrachten hebben ons per klas een groepsoverdracht gegeven, zodat we ons lesprogramma precies konden laten aansluiten op hun specifieke behoeften. Omdat er daarnaast gemiddeld vijftien kinderen in een groep zaten, was er ruimte om ze heel gericht te helpen en ondersteunen.’ In totaal deden 166 leerlingen mee, verdeeld over twaalf groepen.

Leren en verwerken

Tijdens de herfstvakantieschool werd er elke ochtend serieus gewerkt aan lezen, taal en rekenen. De kinderen vonden het leuk daarmee bezig te zijn, omdat het op een andere manier werd aangeboden. ’s Middags gingen ze aan de slag met creatief expressieve verwerkingsoefeningen, zodat de leerstof beter beklijft. ‘Ze rapten bijvoorbeeld de tafels of zongen over de jaargetijden’, benoemt Natasa. ‘Andere voorbeelden? Rekenmemory spelen, online informatie opzoeken en presenteren, een woordweb maken of djembé spelen. Bij alle onderdelen gaven we bewust extra informatie, zodat hun woordenschat toeneemt. De bovenbouwleerlingen speelden ook breinbrekers. Ze maakten bijvoorbeeld woorden voor een opgegeven bedrag, waarbij elke letter een bepaalde waarde had.’

Enthousiaste verhalen

Maar hoe kijken de leerlingen er nou op terug, dat ze tijdens hun vakantie vier dagen naar de herfstvakantieschool zijn geweest? Natasa: ‘We horen eigenlijk alleen enthousiaste verhalen. We vragen ze aan het eind altijd een evaluatieformulier in te vullen en kregen reacties als: Ik wil in de zomervakantie ook een vakantieschool. Kunnen we in de zomer weer naar school? Of: Ik hoop dat ik er de volgende keer weer bij ben! Ook van de kinderen uit groep acht! Dat zegt eigenlijk wel genoeg.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de vakantieschool? Of wil je met iemand de mogelijkheden bespreken van een kerstvakantieschool, lenteschool of zomerschool? Neem contact op: we helpen je graag verder!