Blog
Nieuws

Lente- en zomerschool in het voortgezet onderwijs

Wilt u uw leerlingen de mogelijkheid bieden om in de vakantie achterstanden in te halen? Maak dan gebruik van onze veelzijdige lente- en zomerschool. Waarin leerlingen aan de slag gaan met hun achterstanden. Vakspecialisten begeleiden de leerlingen bij de achterstanden en het ontwikkelen van (studie)vaardigheden. Wat uiteindelijk resulteert in hogere en duurzame leeropbrengsten en verlaagt de kans om in de toekomst te blijven zitten.

Wilt u uw leerlingen de mogelijkheid bieden om tijdens de vakantie achterstanden in te halen? Maak dan gebruik van de veelzijdige lente- en zomerschool voor het voortgezet onderwijs. Waarin leerlingen aan de slag gaan met hun achterstanden. Vakspecialisten begeleiden de leerlingen bij de achterstanden en het ontwikkelen van (studie)vaardigheden. Wat uiteindelijk resulteert in hogere en duurzame leeropbrengsten en verlaagt de kans om in de toekomst te blijven zitten.

Het landelijk percentage zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in Nederland is 5,8 procent. Een van de doelstellingen van het sectorakkoord is dat dit percentage in 2020 is gedaald naar 3,8 procent (VOraad en OCW, 2014).

Uit onderzoek blijkt dat zittenblijvers hun achterstanden vaak niet voldoende inlopen: ze boeken minder leerwinst dan hun leerjaargenoten en blijven uiteindelijk weer achterlopen. Zittenblijvers verlaten regelmatig het onderwijs zonder diploma (CBS, 2011). Deze negatieve consequenties komen volgens onderzoek doordat zittenblijvers geen specifieke hulp krijgen, maar een algemeen programma herhalen dat de eerste keer al onvoldoende werkte (Inspectie van het Onderwijs, 2013).

Zomerschool voor het voortgezet onderwijs

Dynamic Activities biedt leerlingspecifieke vakantiescholen aan: dat is altijd maatwerk. Tijdens de vakantie krijgen leerlingen de mogelijkheid achterstanden in te halen, om uiteindelijk met vertrouwen de laatste eindsprint richting het eindexamen of volgende leerjaar in te gaan.

Overdracht

Alle aangemelde leerlingen worden besproken met de decaan of mentor. In het gesprek met de decaan wordt besproken welke interventies al zijn toegepast. Cognitieve en gedragsmatige knelpunten worden uitgebreid besproken. Daarnaast is voor ons van belang om te weten welke aanpak tot op heden heeft gewerkt en welke niet. Uiteindelijk willen we na het gesprek goed in kaart hebben waar de leerling nu staat en wat zijn/haar doelen zijn. Na afloop van de vakantieschool zorgen we voor een goede overdracht. Successen worden gevierd. Daarnaast zullen er individuele gesprekken plaatsvinden over de resultaten en verdere vervolg van de schoolloopbaan.

We werken in kleine groepen

In kleine groepen bieden we een gevarieerd programma. De leerlingen gaan individueel aan de slag met eigen leerdoelen. Daarnaast werken de leerlingen aan het ontwikkelen van (studie)vaardigheden die belangrijk zijn om leeropbrengsten duurzaam door te laten groeien.

Onze vakprofessionals zijn echte verbinders

De vakprofessionals gaan vakinhoudeljik de diepte in met de leerlingen en hebben een frisse inbreng. Moeilijke onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt. Empowerment is een belangrijk onderdeel hierin. Onze vakprofessionals kunnen écht verbinden. Zij kunnen geven wat de leerlingen sociaal-emotioneel en cognitief nodig hebben!

In de zomervakantie bieden we een gevarieerd programma aan leerlingen die nét zijn blijven zitten en gemotiveerd genoeg zijn om de laatste achterstanden in te halen om uiteindelijk met de rest van de klas over te gaan naar het volgende leerjaar.

De kern aanpakken

Wij begeleiden de leerlingen niet alleen met de specifieke vakken waar de leerlingen een achterstand in hebben opgelopen. Zoals Bill Gates ooit al eens zei: “Behandeling zonder preventie is gewoon onhoudbaar”. Naast het inhalen van achterstanden ontwikkelen de leerlingen preventief (studie)vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst achterstanden te voorkomen. De achterstand is namelijk met een reden ontstaan. Dus niet alleen symptoom bestrijding, maar de oorzaak bij de kern aanpakken! Wat de oorzaak ook mag zijn. Wij zijn klaar om uw leerlingen naar een duurzame toekomst in het onderwijs te begeleiden!

Neem contact op

Wij helpen u graag met de invulling van de vakantieschool. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 010-8489619 of stuur een e-mail naar info@dynamicactivities.nl. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.