Nieuws

Ideeën om het lerarentekort aan te pakken

29 oktober 2021

Onze directeur, Brankica Todorovic, nam deel aan de inspiratiesessie ‘Slim organiseren’, die werd georganiseerd door RVKO. Tijdens deze sessie vertelde ze onder andere over de ideeën van Dynamic Activities om het lerarentekort in Rotterdam aan te pakken.

‘If you can dream it, you can do it. Dit belangrijke gedachtegoed van Walt Disney willen we aan al onze leerlingen meegeven, maar is ook in deze context van belang’, vindt Brankica. ‘Het lerarentekort zegt wat ons betreft namelijk niets over de kwaliteit van het onderwijs, als we dit maar slim organiseren.’

Lerarentekort vraagt om maatwerk oplossingen

‘We zijn inmiddels al 14 jaar educatief partner van scholen. We helpen ze om uitdagingen om te zetten in kansen, door de verlengde leertijd vorm te geven, in te vullen en compleet te verzorgen. Dat is altijd maatwerk. Door goed te luisteren, de relevante vragen te stellen en de juiste inventarisatie te doen, bepalen we de gezamenlijke stip op de horizon, die zo bepalend is voor het succes van het programma. En die aanpak kunnen we ook hanteren om het lerarentekort het hoofd te bieden.’

Ontzorging van leerkrachten leidt tot kwaliteitsbehoud

Maar welke rol kan Dynamic Activities dan spelen? ‘We kunnen scholen helpen de puzzel te maken die nodig is om tot goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te komen’, aldus Brankica. ‘Want door de taken slim te organiseren, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van je leerkrachten en blijft je onderwijs op niveau.’

Dynamic Activities kan helpen bij:

  1. het inventariseren van wat is en wat nog moet;
  2. het ondersteunen en ontwikkelen van een ‘Slim organiseren’-plan, waarbij we zoeken naar de juiste vorm voor jullie school;
  3. de optimale inzet van groepsleerkrachten;
  4. een aanvullend programma met vakleerkrachten;
  5. extra ondersteuning met coördinatoren voor het organisatorische deel, roosteren en bijvoorbeeld neventaken van leerkrachten. Maar ook voor extra handen in de klas of dubbele dosis. Of voor de begeleiding van medewerkers en zij-instromers;
  6. de kwaliteitsborging van (vak)leerkrachten en lesprogramma’s door de inzet van kwaliteitsmedewerkers.

Lerarentekort efficiënt aanpakken

‘Door scholen en leerkrachten tijdens het hele proces te ondersteunen en ontzorgen, pakken we het lerarentekort efficiënt aan’, besluit Brankica haar betoog. ‘Zo kunnen we door slim organiseren zorgen dat élk kind de beste kansen krijgt. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait!’