Blog
Blog

Subsidie: Doorstroomprogramma PO-VO

25 februari 2019

Wij geloven dat iedereen het verdient om zich optimaal te ontplooien ongeacht afkomst of situatie. Al onze programma’s dragen bij aan talent ontwikkeling. Wij staan voor gelijke kansen voor alle leerlingen. Iedereen verdient een succesvolle start, begeleiding en ontwikkeling in het vervolgonderwijs! 

FEITEN:

 • Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van laagopgeleide ouders gemiddeld een lager schooladvies krijgen dan leerlingen van hoogopgeleide ouders.
 • Leerlingen van laagopgeleide ouders presteren in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed.
 • Leerlingen van hoogopgeleide ouders hebben vanaf jongs af aan meer toegang tot hulpbronnen en een meer stimulerende omgeving dan leerlingen van laagopgeleide ouders. Hierdoor maken kinderen geen gelijke start in het onderwijs, en lopen zij risico tijdens overgang en keuzemomenten in het onderwijs.

Kinderen hebben dus geen gelijke start en ontwikkelmogelijkheden in het onderwijs

Aanbod doorstroomprogramma PO-VO

Om een succesvolle start in het voortgezet onderwijs te realiseren en te waarborgen, bieden wij een aanbod van verschillende programma’s. De programma’s:

 • Dragen bij aan een goede leeromgeving.
 • Versterken van meta-cognitieve vaardigheden zoals executieve functies, persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, samenwerken en studievaardigheden.
 • Stimuleren cognitieve vaardigheden, zoals taal, oriëntatie, aandacht, oplossingsgerichtheid, conceptvorming, redeneren, lezen en schrijven en plannen en organiseren.
 • Betrekken ouders in de (door)ontwikkeling van de verschillende punten.

 

Klik hier voor meer informatie over onze programma’s voor de speerpunten!

 

Voorwaarden subsidie

Waar moet je aan voldoen voor de subsidie ‘Doorstroom PO-VO’:

 • Samenwerking met minstens één school in het voortgezet onderwijs;
 • Inzetten op ouderbetrokkenheid
 • Het doorstroomprogramma richt zich op minimaal 2 van de 3 pijlers (cognitieve vaardigheden, meta-cognitieve vaardigheden en omgevingsfactoren)
 • Start uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool
 • Loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs
 • Minimaal 100 klokuren
 • Aanbeveling voor een brug tussen groep 8 en 1e leerjaar in het voortgezet onderwijs in de vorm van een zomerschool ter voorkoming van een zomerdip
 • €1.000,- per leerling

Wij helpen u met de aanvraag!