Blog
Tips

Last minute een succesvolle zomerschool organiseren? 5 tips

De zomerschool wordt als één van de succesvolle interventies benoemd op de menukaart van het Ministerie OCW. Om echt effectief te zijn, is het belangrijk dat de zomerschool goed aansluit op de doelen van jouw school en op de behoeften van je leerlingen. Zo hebben zij er namelijk het meeste profijt van. We geven je 5 tips om een succesvolle zomerschool te organiseren.

5 tips om een succesvolle zomerschool te organiseren

  1. Bepaal waar je leerlingen behoefte aan hebben

Waar lopen je leerlingen tegenaan? Waar hebben ze moeite mee? Waarmee lopen ze achter? Breng dit zo specifiek mogelijk in kaart. Zijn er leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, benoem dit dan apart.
Het ministerie heeft stappenplannen voor een schoolscan ontwikkeld, onder andere voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  1. Maak helder waar de problemen spelen

Doordat je hebt geïnventariseerd waar je leerlingen behoefte aan hebben, is ook inzichtelijk geworden welke groepen het meeste behoefte hebben aan ondersteuning. Gaat het om alle jaarlagen of beperken de problemen zich bijvoorbeeld tot de hogere groepen?

  1. Bedenk wat het doel van de zomerschool is

Voor een succesvolle zomerschool is het belangrijk dat je helder verwoordt wat je doelen zijn. Wil je alleen aandacht besteden aan de lesstof waar jouw leerlingen moeite mee hebben? Of wil je ook extra verbreding en verdieping bieden? Wil je dat alleen de kinderen komen die ondersteuning nodig hebben of mogen álle leerlingen komen? De Rotterdamse Oranjeschool nodigt bijvoorbeeld iedereen uit, omdat zij zien dat de zomerschool naast didactische, ook sociaal-emotionele voordelen heeft.

  1. Stem het lesprogramma af op jouw school

De materie die je behandelt tijdens de zomerschool moet feilloos aansluiten op de behoeften van jouw leerlingen én op de doelen, leerlijnen en gebruikte methodes van jouw school. De hoeveelheid stof die behandeld moet worden, bepaalt ook deels de lengte van de zomerschool.
Je kunt de stof behandelen tijdens taal- en rekenlessen, maar bij De Catamaran werd die stof ook tijdens allerlei leuke activiteiten herhaald en ingeslepen.

  1. Concretiseer de invulling en organisatie

Ga je zelf de lesprogramma’s ontwikkelen en de zomerschool organiseren? En verzorgen jouw eigen leerkrachten de lessen? Dat kan natuurlijk. Je kunt de coördinatie en realisatie ook uitbesteden, zodat jij je handen vrij hebt voor de dagelijkse gang van zaken. En voor die welverdiende vakantie natuurlijk. Wij ontwikkelen dan een maatwerk lesprogramma, regelen professionele leerkrachten en verzorgen de dagelijkse leiding van de zomerschool.

Meer weten?

Het Ministerie van OCW heeft een document opgesteld, waarin de zes succesfactoren voor een effectief schoolprogramma staan beschreven. Dat kan je helpen een concreet plan van aanpak op te stellen in het kader van het Nationaal Onderwijs Programma. Als je het fijn vindt als Romona een keer met je meedenkt over de mogelijkheden voor een zomerschool of andere interventies, laat het ons dat alsjeblieft weten. Dan maken we gewoon een afspraak!

Maak een afspraak