Blog
Nieuws

Zomerschool 2021: twee basisscholen slaan de handen ineen

Wat een mooi compliment, dat we ook dit jaar weer de zomerschool mochten organiseren voor CBS De Sleutel en de Oranjeschool! ‘De leuke activiteiten én de excursie naar de Efteling zorgden ervoor dat kinderen die niet op vakantie gingen een onvergetelijke tijd hadden’, vertelt Mayron, die de zomerschool samen met Patricia vanuit Dynamic Activities organiseerde. ‘Maar daarnaast was het ook een mooie springplank om het geheugen van de kinderen op te frissen voor het nieuwe schooljaar. Zodat ze een sterke start konden maken.’ Hieronder lees je meer over deze zomerschool 2021.

Zomerschool 2021: een sociale boost

Net als vorig jaar hebben BS De Sleutel en de Oranjeschool de handen weer ineen geslagen en hebben zij hun leerlingen gezamenlijk een zomerschool aangeboden. Ondanks het feit dat de coronamaatregelen al wat waren teruggeschroefd en mensen weer makkelijker op vakantie konden, namen maar liefst zeventig kinderen aan deel. ‘De kinderen van beide scholen leren zo met anderen samen te werken’, weet Mayron. ‘En wat leuk is: ze gaan hierdoor ook buiten school meer met elkaar om. Dat is misschien wel één van de mooiste dingen. Er zijn echt vriendschappen ontstaan tussen kinderen van de verschillende scholen.’

Tijd voor verhalen én rekenen

’s Ochtens verzorgden bekwame groepsleerkrachten het didactische en pedagogische deel, met leuke en leerzame lessen. ‘Het thema was ‘Verhalen’, dus er was volop aandacht voor taal. Voor verhalen vertellen en schrijven. Voor lezen. Maar er was bijvoorbeeld ook ruimte voor estafette-rekenen.’ Doordat er maximaal 15 leerlingen in een groep zaten, kregen ze allemaal veel aandacht en konden ze goed geholpen worden.

Creativiteit en talentontwikkeling

‘Na de middagpauze was het tijd voor leuke activiteiten, die waren gericht op creativiteit en talentontwikkeling. Koken, sport en spel, interactief voorlezen, theater, sokpoppen maken en noem maar op. Voor de kinderen was de grote klapper natuurlijk wel de excursie naar de Efteling. Daarmee hebben we echt sprookjes en dromen waargemaakt!
‘Ook al was het in de vakantie, de kinderen kwamen elke dag met veel plezier. Het was ook echt een feestje: zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. De sfeer was fijn en open. Kinderen gaven aan dat ze voortaan alleen nog maar naar de zomerschool wilden komen.’

Een sterke start van het schooljaar

‘De leerlingen die naar deze zomerschool 2021 starten toch wat sterker dan de leerlingen die er niet zijn geweest. De lesstof is weer opgefrist en ze zijn zich er weer van bewust hoe het er op school aan toegaat. Hoe gedragen we ons op de gang? Hoe gaan we met elkaar om op school? En dat er dan ook nog vriendschappen uit zijn voortgekomen is natuurlijk helemaal een mooie kers op de taart!’

‘Zomerschool heeft didactische en sociaal-emotionele voordelen‘ – lees het interview met Ralf van Iperenburg, directeur van de Oranjeschool.