Nieuws

Extra taal tijdens zomerschool 2024 ISK De toekomst

11 april 2024

Goed nieuws voor de leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) De toekomst in Gorinchem! Zij mogen twee weken naar de zomervakantieschool, waardoor zij hun Nederlands ook tijdens de vakantie goed kunnen blijven oefenen. Maar minstens zo belangrijk: op deze manier hebben ze ook een soort vakantie!

Belang zomerschool 2024 ISK

Voor de leerlingen in de ISK De toekomst is Nederlands niet de moedertaal en dus wordt het thuis ook niet gesproken. Zeker na zes weken zomervakantie zakken de kennis en spreekvaardigheid dan weg. “Juist voor nieuwkomers is het heel belangrijk continu te oefenen”, weet Jiske, die als projectcoördinator bij Dynamic Activities werkt. “Dat voorkomt dat ze een dip krijgen en na de vakantie weer echt moeten opstarten. De toekomst heeft ons daarom gevraagd een zomerschool te organiseren, waarbij we extra aandacht besteden aan taal.”

Kleine groepen

In totaal zullen zo’n zestig middelbare schoolkinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar deelnemen aan de zomervakantieschool van de IKS. Op basis van hun leeftijd worden ze ingedeeld in groepjes van maximaal vijftien leerlingen, zodat de leerkracht de lesstof zo optimaal mogelijk op de leerlingen kan afstemmen én er volop aandacht is.

Onderwijskundig en recreatief programma

Jiske: “Twee weken lang komen ze vier dagen per week naar school. ’s Ochtends is het programma vooral onderwijskundig ingericht en is er aandacht voor taal en rekenen. ’s Middags zetten we in op talentontwikkeling en zijn er workshops, zoals dans of beeldende vorming. Of we organiseren bijvoorbeeld een uitje. Het is goed dat er ’s middags zo’n recreatief en verrassend programma is: dat zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven. Want hoe je het ook wendt of keert: het is natuurlijk wel vakantie!”

Wil jij je leerlingen ook een zomerschool 2024 aanbieden?

Wil jij je leerlingen ook extra ondersteuning én een leuke vakantie bezorgen? Je kan tijdens alle schoolvakanties een vakantieschool aanbieden. Tot vier weken voor de start van een vakantie kunnen we die nog voor je organiseren. Neem snel contact op om jouw wensen en de mogelijkheden te bespreken.