Blog
Interview

‘Zomerschool heeft didactische en sociaal-emotionele voordelen’

De Rotterdamse Oranjeschool bevindt zich in één van de wijken die door de gemeente is aangewezen als Children’s Zone. Kinderen krijgen hier tien uur verlengde leertijd per week, om zo hun kansen op een stabiele toekomst te vergroten. ‘Naast de extra lessen tijdens de reguliere schoolweken, bieden we de kinderen in het kader van de dagprogrammering ook een zomerschool aan’, vertelt Ralf van Iperenburg, directeur van de school. ‘Dat heeft didactisch en sociaal-emotioneel gezien grote voordelen.’

Zomerschool als onderdeel van dagprogrammering

‘Toen de dagprogrammering in 2019 werd uitgebreid van zes naar tien uur, hebben we gekeken hoe we invulling konden geven aan die vierhonderd uur verlengde leertijd per jaar’, aldus Ralf. ‘Wij hebben ervoor gekozen de eigen leerkrachten iets meer taal- en rekenlessen te laten verzorgen. De invulling en coördinatie van de rest van de uren besteden we volledig uit aan Dynamic Activities.
‘In de praktijk hebben leerlingen verschillende routes om aan de tien extra lesuren per week te komen. Ze kunnen een periode meer lessen volgen en een andere minder. En we bieden ze twee weken zomerschool aan tijdens de schoolvakantie. Al met al zit er voor de leerlingen dus de nodige flexibiliteit in de invulling van de verlengde leertijd.’

Terugval voorkomen

‘Tijdens de reguliere lesweken volgen leerlingen verplicht een aantal vakken tijdens de dagprogrammering. Voor de bovenbouw gaat het bijvoorbeeld om Engels, typen en huiswerkbegeleiding. Daarnaast kiezen ze uit allerlei leuke activiteiten, zoals programmeren, drama en fotografie. Dat aanbod wisselt elke tien weken. De zomerschool is echter vrijblijvend. Eerst vragen we ouders hun kinderen op te geven. Als ze dat niet doen, gaan we kijken: wie heeft het nodig? Waar zijn risico’s? Welke kinderen zijn zes weken alleen maar thuis? Er zijn bijvoorbeeld kinderen die de hele vakantie niets doen en in die periode geen woord Nederlands spreken. Na de zomervakantie is er altijd wel sprake van een summer gap, maar deze kinderen hebben daar extra last van. Daarom benaderen we hun ouders actief. Na een gesprek begrijpen ze meestal wel dat het voor hun kinderen voordelen heeft om aan de zomerschool deel te nemen. En dan melden ze hen alsnog aan.’

Leerlijn als uitgangspunt

‘Wij zien de zomerschool echt als onderdeel van de dagprogrammering. Samen met Dynamic Activities kijken we wat wij als school willen en wat de leerlingen nodig hebben. Hun coördinator geeft vervolgens invulling aan de zomerschool en regelt alles. Dat werkt prettig! Ze zorgt voor de planning, maakt de roosters, is het aanspreekpunt van de ouders en van mij, regelt vakleerkrachten.
‘Bij de invulling van het lesprogramma van de zomerschool kijken we in eerste instantie naar de leerlijn. Maar het afgelopen jaar merkten we dat sommige spellingscategorieën of tafels op individueel niveau iets meer waren weggezakt. Daar gaan we dan heel gericht mee aan de slag. We hebben op de Oranjeschool sowieso kleine klassen, met gemiddeld twintig leerlingen, maar in de zomerschool zitten er maximaal vijftien kinderen in een groep. Dat betekent dat ze nog meer aandacht kunnen krijgen.’

Didactische voordelen zomerschool

‘De zomerschool loopt bij ons van half negen ’s ochtends tot half drie ’s middags. ‘s Ochtends hebben de kinderen rekenen, taal, spelling en lezen. Daarbij is er een grote overlap met het reguliere programma. Wat wij vooral willen bereiken, is de summer gap dichten en kinderen een succesvolle start geven in de volgende groep. Daar zijn alle lessen op gericht. Wat moeten de leerlingen écht weten om goed te kunnen starten in het volgende jaar? Dat gaan we remediëren en inslijpen. In groep 4 leren ze bijvoorbeeld de tafels. Tijdens de zomerschool oefenen ze daarmee, zodat ze goed in hun hoofd zitten als ze in groep 5 van start gaan. Didactisch gezien heeft de zomerschool dus grote voordelen.’

Leuke dingen doen

‘De zomerschool biedt ons daarnaast de mogelijkheid de leerlingen gewoon een leuke dag te bezorgen. Het heeft een duidelijke sociale component: het welbevinden van de kinderen. De middagen zijn dan ook gevuld met allemaal leuke activiteiten. Normaal gesproken trekken we de vrije wereld in en laten we de kinderen Rotterdam ontdekken. Dan gaan we bijvoorbeeld naar musea of naar het park. Vorig jaar kon dat niet door corona en zijn we in en om school gebleven. Maar er is nog steeds genoeg te doen en te beleven. De vakdocenten organiseren veel sport en spel en bieden daarnaast allerlei creatieve vakken, zoals drama, dans, tekenen, koken.’

Een goede basis

‘Het feit dat de leerlingen hier de hele dag Nederlands praten en horen helpt ze enorm. We hebben bovendien de afspraak met Dynamic Activities dat kinderen bij elke activiteit zeker vijf nieuwe woorden krijgen aangeboden. Voor onze populatie leerlingen is woordenschataanbod noodzakelijk. Daarom is die diversiteit in activiteiten mede zo belangrijk: bij koken leren ze andere termen dan bij fotografie.
‘De kinderen zelf zijn héél blij dat ze naar de zomerschool mogen. Die vervelen zich echt als ze de hele zomer thuis zijn. Hier zijn ze bezig, doen ze leuke dingen en hebben ze contact met leeftijdsgenootjes. Zo hebben ze echt een vakantiegevoel en straks een succesvolle start in hun volgende groep.’

Ook een succesvolle zomerschool starten?

Wil jij je leerlingen ook een extra zetje in de rug geven en een zomerschool op maat organiseren? Neem contact met ons op, dan bespreken we samen jullie wensen en de mogelijkheden.