We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons daarbij aan de AVG-wetgeving. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we ze fatsoenlijk gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe deze gebruikt worden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dynamic Activities kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dynamic Activities , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dynamic Activities verstrekt. Dynamic Activities kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom Dynamic Activities gegevens nodig heeft

Dynamic Activities verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Dynamic Activities uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Concreet verwerkt Dynamic Activities uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten te leveren
 • Dynamic Activities analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Hoe lang Dynamic Activities gegevens bewaart
 • Dynamic Activities bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Dynamic Activities verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dynamic Activities blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dynamic Activities gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dynamic Activities worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder een geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dynamic Activities gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dynamic Activities maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dynamic Activities heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en de informatie die wordt verzameld, middels cookies, wordt geanonimiseerd en is dus niet terug te leiden op jou als individu.

U kunt een Google browserextentie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met haar Analytics dienst wordt gevolgd.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Maximaal 1 keer per week ontvangt u dan onze nieuwsbrief met tips, nieuws en informatie. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en vooraf toestemming om u aan de lijst van abonnees toe te voegen. Uw e-mailadres wordt vervolgens verwerkt bij het Amerikaanse bedrijf Mailchimp. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd.

YouTube

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “YouTube-dienst”. Dynamic Activities gebruikt deze dienst om u video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derde de informatie namens Google verwerken. Dynamic Activities heeft hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamic Activities en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dynamicactivities.nl.

Beveiligen

Dynamic Activities neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dynamic Activities maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dynamicactivities.nl.

www.dynamicactivities.nl is een website van Dynamic Activities. Dynamic Activities is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Hoogstraat 35a, 3011 PE Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61588296
Telefoon: 010 – 84 89 619
E-mailadres: info@dynamicactivities.nl